Przegląd instalacji elektrycznej — Wrocław

Przegląd instalacji elektrycznejWykonamy dla Ciebie przegląd instalacji elektrycznej. Wrocław to miasto, na którego terenie realizujemy usługi. Obowiązek dotyczący wykonywania regularnych kontroli infrastruktury elektrycznej spoczywa zarówno na właścicielach budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych. Wynika bezpośrednio z przepisów prawa budowlanego. Regularne serwisowanie systemu stanowi jeden z elementów ochrony przeciwpożarowej. Należy bowiem pamiętać, że przegląd umożliwia wczesne wykrycie awarii, a więc także obniżenie kosztów potencjalnych napraw, przestojów w pracy czy dyskomfortu podczas przebywania z domu. Jednak jego funkcją jest przede wszystkim to, że pośrednio chroni przed nadmierną eksploatacją elementów instalacji. Ta może prowadzić do powstania pożaru, czyli bezpośredniego zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia ludzi.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej polega na:

  • dokonaniu oględzin przewodów elektrycznych, które są widoczne,
  • wykonaniu pomiarów kontrolnych,
  • przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych,
  • analizie ciągłości przewodów odpowiadających za ochronę przeciwpożarową w budynku,
  • określeniu parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
  • lustracji stanu instalacji odgromowej.

Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy dalsza eksploatacja instalacji jest bezpieczna dla mieszkańców, użytkowników czy pracowników konkretnego obiektu. W trakcie pracy określa się również ogólną przydatność instalacji i jej kondycję, wskazuje się także ewentualne obszary wymagające np. wymiany instalacji elektrycznej.

Przegląd instalacji elektrycznej ma również wpływ na oszczędności, ponieważ pozwala wykryć usterki mogące zwiększać zużycie energii elektrycznej. Z całej procedury sporządzamy protokół i uzupełniamy niezbędne formalności. Doradzamy również, jak bezpiecznie korzystać z instalacji w przyszłości. Zapraszamy do współpracy.